ÖSBYDALEN SAMFÄLLIGHET

 

Alla bostadsrättsföreningar i Ösbydalen är med i samfälligheten. Det är samfälligheten som äger all mark som inte tillhör någon bostadsrättsförening. Det är samfälligheten som tecknar de stora avtal som rör oss alla. Våra föreningar betalar en årsavgift till samfälligheten. Ordförandena i alla bostadsrättsföreningar i Ösbydalen träffas två gånger per år tillsammans med styrelsen för samfälligheten för att prata och besluta om ärenden som rör oss alla.