ALLMÄNNA TRIVSELREGLER

      
  • Iaktta tystnad efter 22.00
  • Mopedåkning inom området är förbjudet
  • Bilkörning inom området är endast tillåtet
    för i och urlastning
  • Biltvätt får ej förekomma inom området
  • Parkering inom området är ej tillåtet, tänk på att räddningsfordon skall ha fri framfart vid utryckning
  • Alla måste hjälpas åt att hålla området fritt från skräp

    En mer detaljerad förteckning över våra trivselregler finns under "fliken" underhåll.​