REDSKAPSFÖRÅD

Det finns två redskapsförråd, ett vid Blåmesvägens parkering och ett

vid Strömstarevägens inre parkering.

 

Här kan du låna spadar, krattor, gräsklippare m.m

Glöm inte att ställa tillbaka redskapen när du är klar så att fler kan använda dem.

 

Det finns även en häcksax som går att låna mot en avgift.

Se under "styrelsen" vem du kan låna den av.