STYRELSEN

Vi har styrelsemöte ca var fjärde till sjätte vecka men stämmer av med varandra efter behov.

Är det något du undrar över eller vill meddela går det bra att maila styrelsen till brfblakontur@gmail.com.

Ordförande: Malin Karlsson Strömstarevägen 20
Suppleant/Sekreterare: Maria Holmberg, Strömstarevägen 68 
Ledamot: Petra Sunnervik, Strömstarevägen 62
Ledamot: Peter Andersson, Strömstarevägen 54