Det här gör styrelsen

Styrelsen förvaltar och planerar underhåll av föreningens byggnader, grönområden och vägar.